[Oppdatering/Update]: About our practices forward regarding the situation with the corona virus

Postet av Badminton den 11. Mar 2020

With the situation around the corona virus, the regional sports organ in Oslo has requested to stop all sports activity to prevent further spreading. The executive board at OSI has therefore decided that all acitivites by OSI should be postponed until further notice. This means that there will not be any organized practices by OSI Badminton for now. We will update you when the situation changes.

 --

 Med situasjonen rundt coronaviruset, har Oslo Idrettskrets bedt alle idrettslag i Oslo om å stanse all idrettslig aktivitet for å forhindre videre smitte. Hovedstyret i OSI har derfor besluttet at all aktivitet i regi av OSI skal stoppes inntil videre. Dette betyr at det ikke vil være noen organisert treninger av OSI Badminton for nå. Vi vil komme med oppdatering når situasjonen endrer seg.


0 Kommentar

[Varsel/Alert]: Beginner course starts today (14th of February) from 17:45 to 18:45! Some reduced available courts for members during the session.

Postet av Badminton den 14. Feb 2020

Our beginner course will start today (14th of February) and last for the next 7 Fridays. The session will be from 17:45 to 18:45 at Domus Athletica. We will go through most of the basic techniques during this course (footwork and shots). It will be hosted by our member Sondre Sefland, so feel free to ask him any questions regarding this course.


We will reserve some courts for the beginner course. This means that there will be a reduced number of available courts for members who do not participate at the course for a period of the training session.


We hope to see you there!


---

Vår nybegynnerkurs vil starte i dag (14 februar) og vil vare de neste 7 fredagene. Økten vil vare mellom 17:45 og 18:45 på Domus Athletica. Vi vil gå gjennom det meste av basis teknikk gjennom kurset (fotarbeid og slag). Kurset vil holdes av vårt medlem Sondre Sefland, så bare å ta kontakt med han angående spørsmål knyttet til kurset.


Vi vil reservere noen baner for nybegynnerkurset. Dette betyr at det vil være redusert antall tilgjengelige baner for medlemmer som ikke deltar i kurset en periode av treningsøkten.


Vi håper å se dere der!

0 Kommentar

[Varsel/Alert]: Some important information regarding open practice Friday 31. 01

Postet av Badminton den 31. Jan 2020

[Norwegian below]

Due to great interest, we will have to divide the open training session this Friday (31.01). New members can first and foremost claim courts between 17:30 and 19:00. This does not mean that old members can come, but they cannot expect a lot of playing time during this period. This does not also mean that new members need to leave at 19:00.


A reminder that it is open training this Friday (31.01) and Monday (03.02). You will have free entrance to our facilities that normally requires SIO Athletica membership. If you do not have a SiO Athletica membership, a board member from the club will stand at the reception area and grant you free entrance. The person will stand in the reception area for an hour from when the practice starts (eg. on Friday during 17:30 – 18:30 and on Monday during 16:00-17:00). Feel free to use this opportunity to check out our training environment and ask questions. We will provide rackets if you don’t have any! 


If you cannot attend during the open training sessions and wish to attend a different day, you are welcome to do so, but please let us know. It will require that you have SiO Athletica membership to access our training facilities if you cannot attend during these open training sessions.


Feel free to ask questions through our contact form (see the "KONTAKT OSS"-section) or through our Facebook-group. Link is available on the front page :)

---

På grunn av stor interesse, vil vi foreta en inndeling for åpen trening denne fredagen. Nye medlemmer vil først og fremst ha førsterett på banene mellom 17:30 og 19:00. Dette betyr ikke at gamle medlemmer ikke kan komme, men de kan ikke forvente mye spilletid i løpet av denne perioden. Dette betyr heller ikke at nye medlemmer må dra 19:00.


Vi minner om at det er åpen trening denne fredagen (31.01) og mandag (03.02). Da har du gratis inngang til våre fasiliteter som vanligvis krever SiO Athletica medlemskap. Om du ikke har SiO Athletica medlemskap, vil en fra styret stå ved resepsjonsområdet for å registrere gratis inngang. Personen vil stå der i en time fra treningsøkten starter (det vil si på fredag kl. 17:30 – 18:30 og på mandag kl. 16:00 – 17:00). Bruk gjerne denne muligheten til å utforske treningsmiljøet vårt og stille spørsmål. Vi vil stille med racket om du ikke har noen!


Om du ikke kan komme på noen av disse åpne treningsøktene og ønsker å komme en annen dag, er du gjerne velkommen til det men gjerne informer oss. Det vil dermed kreve at du har SiO Athletica medlemskap for å komme inn i våre fasiliteter.


Still gjerne spørsmål gjennom vår kontaktskjema (se "KONTAKT OSS" -seksjonen) eller gjennom vår Facebook-gruppe. Du finner lenke på førstesiden :)


0 Kommentar

[Oppdatering/Update]: Student association day and open practices!

Postet av Badminton den 16. Jan 2020

English below


Vi vil med glede fortelle at vi kommer til å være på foreningsdagene på OsloMet og UiO. Vi vil stå på stand fra 11:00 til 13:00. Om du har noen spørsmål du ønsker å stille, er dette en god mulighet å spørre. Ellers kan du stille spørsmål gjennom "KONTAKT OSS" -seksjonen på nettsiden.

Prøvetreninger vil være fredag 31. januar på Domus Athletica og 3. februar på Blindern Athletica. En person fra klubben vil stå ved resepsjonsområdet og vil gi dere gratis inngang til våre treningsanlegg. Vi vil også stille med racketer som man kan låne.

---

We will gladly announce that we will attend at the student associations days at Oslomet and UiO. We will have a stand from 11:00 to 13:00. If you would like to ask us any questions in person, do not hesitate to use this opportunity. You can also ask question through the "KONTAKT OSS" -section on the website.

Open practices will be held Friday 31. of January at Domus Athletica and 3. of February at Blindern Athletica. A person from the club will stand at the reception area will grant you free access to our training facilities during these days. We will provide rackets that you can borrow as well.


0 Kommentar

[Varsel/Alert]: Reminder for annual meeting 17. of January

Postet av Badminton den 15. Jan 2020

En påminnelse om årsmøtet som holdes 17. januar på Domus Athletica kl. 16:45. Vi vil gå gjennom året som har vært, presentere året som kommer, ta opp viktige saker og ikke minst velge nytt styre for 2020. 

Saksliste er finner du nedenfor:

Årsmøte OSI badminton.pdf

Og ja, det blir servert pizza. Sees :)

---

A reminder about the annual meeting that will be held 17. of January at Domus Athletica at 16:45. We will go through the previous year, present how this year is going to be, discuss important cases and choose a new board for 2020.

The program is linked above.

And yes, it will be served pizza. See you there :)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline