Information in English first. Scroll further down for Norwegian/Engelsk informasjon først. Scroll lengere ned for norsk versjon. 

Here's a little info about OSI Badminton

First of all, if you are interested in our club you should join our Facebook page, because this is our main platform, especially when it comes to communicating with other members. Just click on the link; https://www.facebook.com/group... or write OSI Badminton in the search Field and ask to be a memeber. 


These are our training hours autumn 2018 (free play):

Mondays: 20:30 - 21:45 (Blindern Athletica) all the courts 

Wednesday: 17:30-18:30 (Domus Athletica) all the courts.

Fridays: 17:30-20:45 (Domus Athletica) 2/3 Courts from 17:30-19:00, all the courts from 19:00-20:45.


There will always be someone you can play badminton with during training hours. However if you would like to confirm player attendance, you can interact with members in this group. Also; we suggest that you bring your own equipment, i.e. appropriate shoes, racket and shuttles. Rackets can be borrowed from the reception at Domus Athletica. 

Secondly: In order to join the Club just click on the "bli medlem" button at this sites FrontPage and enter your information. Later on you will receive a mail with an invoice, which one of us in the board will be sending out. You need to pay before the deadline, or you will receive a payment notice. We allow a badminton trial practice only once before we request to check up on your membership payment. OSI badminton is first of all a club for students, but we do accept non-students as well.


If you are wondering about what kind of fees you need to pay and what they got to, here you go:

For students:
OSI sentral: 120 kr
OSI Badminton: 390 kr
SIO Athletica membership: 175-199 kr, depends on the membership you choose. 

For non-students:
OSI sentral: 200 kr
OSI Badminton: 550 kr
SIO Athletica membership: 510-560 kr, depends on the membership you choose.

Beginnercourse: Startdate 29.August at Domus Athletica

  The focus on this course is basic hitting tecnique, footwork, and alot of fun matches in both singl and double. The course will be held every wednesday by Berit Thyness, and will last for a period of 6 weeks. 


Trial sessions: 22nd and 24th of August at Domus Athletica

There will be a free entry and you can try the sport. Hopefully you will join us!


 

Tournaments:  Information about tournaments this semester is in the making, so please check the calender on this sites front page, or join our Facebook Group and we will keep you posted!


A little extra info: When it comes to buying shuttles from the club, you can do this by talking to anyone on the board. To be able to buy shuttles you can pay by using Vipps, so to those of you that do not have the app, we recommend that you download it. You just write OSI in the search area and click on the OSI badminton option. Write “shuttles” or “fjærballer” in the text area. Shuttles cost kr 190 each, and there is 12 shuttlecocks in each quiver. If you don’t have the opportunity to pay with Vipps you can pay cash to one of the board members; Magnus, Ragnhild, Sigurd,  or Andreas, and we will pay through Vipps for you. Just remember; you will not be able to receive the shuttles before we see proof of your payment. 


If any of you have any more questions please let us know. We are available 24/7, and will answer you as fast as we can.

 

Litt info om OSI Badminton! 

Først av alt, hvis du er interessert i klubben vår, så bør du bli medlem av vår facebook-gruppe. Dette fordi det er vår mest brukte plattform når det kommer til kommunikasjon med medlemmene våre. Bare klikk på linken; https://www.facebook.com/group...  eller skriv OSI Badminton i søkefeltet og be om å få være med.

 

Dette er treningstidene våre (fritt spill): 

Mandager: 20: 30- 21:45(Blindern Athletica) alle banene.  

Onsdager: 17:30 - 18:30 (Domus Athletica) alle banene.  

Fredager: 17: 30-20: 45 (Domus Athletica) 2/3 av banene fra 17: 30-19: 00, og alle banene fra 19: 00-20: 45.

Det vil alltid være noen du kan spille badminton med under treningene. Men hvis du vil bekrefte spilleroppmøte, kan du kontakte dem via facebooksiden vår. Vi foreslår også at du tar med eget utstyr, dvs. passende sko, racket og evt. fjærballer. Racketer kan lånes i resepsjonen på Domus Athletica.  

For å bli medlem av klubben, klikk bare på "bli medlem" -knappen på denne nettsiden sin forside, og fyll inn infoen du blir bedt om. Senere vil du motta en e-post med faktura, som en av oss i styret vil sende ut etter at søknaden din om medlemskap har blitt godkjent. Betaler du ikke innen fristen vil du motta en betalingspåminnelse på mail. Vi tillater kun én prøvetrening før vi ber om bevis på innsendt medlemskapsforespørsel. OSI badminton er først og fremst en klubb for studenter, men vi godtar selvfølgelig også ikke-studenter.

 

Hvis du lurer på hva slags avgifter du må betale og hva de går til, så får du en liten oversikt her:

For studenter:
OSI sentral: 120 kr
OSI Badminton: 390 kr
SIO Athletica medlemskap: 175-199 kr, avhenger av medlemskapet du velger.

For ikke-studenter:
OSI sentral: 200 kr
OSI Badminton: 550 kr
SIO Athletica medlemskap: 510-560 kr, avhenger av medlemskapet du velger.

Begynnerkurs: Startdato 29.August på Domus Athletica 

 Kurset er for deg som aldri har prøvd å spille badminton før, har prøvd å spille i hagen men vil ta det opp et nivå, eller for deg som er litt øvet men ønsker å lære grunnleggende slagteknikk og fotarbeid. Kurset blir holdt av Berit Thynneshver onsdag i en periode på 6 uker. 

 

Prøvetrening: 22.og 24 August på Domus Athletica

Det blir avholdt prøvetrening for deg som ønsker å begynne å spille, men har lyst til å teste ut sporten før du blir medlem av klubben. Du kan møte opp på prøvetrening uansett nivå, det vil være gratis inngang. 

 

Turneringer:

Informasjon om turneringer dette semesteret er under arbeid, så gjerne følg med på kalenderen her på nettsiden hvis du er interessert, eller sjekk facebookgruppen vår hvor vi vil holde deg oppdatert!

 

Litt ekstra info:

Når det gjelder å kjøp av fjærballer så selger klubben vår billige og bra kogger med fjær. Du kan gjøre dette ved å snakke med noen i styret. Styret vil utlevere fjær til deg med en gang de ser at betalingen er utført. Du betale ved å bruke Vipps, så til de av dere som ikke har appen, anbefaler vi at dere laster ned den. Du skriver bare OSI i søkeområdet og klikker på OSI badminton-alternativet. Skriv ”fjærballer” i tekstområdet. Fjærballene koster kr 190, og det er 12 fjær i hvert kogger. Hvis du ikke har mulighet til å betale med Vipps, kan du betale penger til et av styremedlemmene; Magnus, Ragnhild, Sigurd, eller Andreas, og de vil betale via Vipps for deg. Bare husk; Du vil ikke kunne motta koggeret med fjær før de ser bevis på betalingen.

 

Hvis noen av dere har flere spørsmål, vennligst ta kontakt med oss. Vi er stort sett tilgjengelige 24/7, og vil svare dere så raskt som mulig.

Levert av IdrettenOnline