Information in English first. Scroll further down for Norwegian/Engelsk informasjon først. Scroll lengere ned for norsk versjon. 

Here's a little info about OSI Badminton

 

First of all, if you are interested in our club you should join our Facebook page, because this is our main platform, especially when it comes to communicating with other members. Just click on the link; https://www.facebook.com/group... or write "OSI Badminton" in the search field on Facebook and ask to be a member.


In order to join the Club just click on the "BLI MEDLEM"-section and enter your information. Later on you will receive a mail with an invoice, which one of us in the board will be sending out. You need to pay before the deadline, or you will receive a payment notice. We allow a badminton trial practice only once before we request to check up on your membership payment. OSI badminton is first of all a club for students, but we do accept non-students as well. 


If you are wondering about what kind of fees you need to pay and what they got to, here you go:  

 

For students:
OSI central: 120 kr (per semester).
OSI Badminton: 390 kr (per semester).
SIO Athletica membership: 175-199 kr (per month), depends on the membership you choose (to access the multipurpose halls. Includes access to all SIO fitness centres). 

 

For non-students:
OSI central: 200 kr (per semester).
OSI Badminton: 550 kr (per semester).
SIO Athletica membership: 510-560 kr (per month), depends on the membership you choose.

 

A little extra info:  When it comes to buying shuttles from the club, you can do this by talking to anyone on the board. To be able to buy shuttles you can pay by using Vipps, so to those of you that do not have the app, we recommend that you download it. You just write OSI in the search area and click on the OSI badminton option. Write “shuttles” or “fjærballer” in the text area. 

We are selling the following types of shuttles:

MS100: 165 kr

RSL (Classic): 215 kr


There is 12 shuttlecocks in each quiver. If you don’t have the opportunity to pay with Vipps you can pay cash to one of the board members; and we will pay through Vipps for you. Just remember; you will not be able to receive the shuttles before we see proof of your payment.  

  

If any of you have any more questions please let us know by email (click on "KONTAKT OSS"-section) or ask on our Facebook-group. We will answer you as fast as we can.


Litt info om OSI Badminton! 

 

Først av alt, hvis du er interessert i klubben vår, så bør du bli medlem av vår facebook-gruppe. Dette fordi det er vår mest brukte plattform når det kommer til kommunikasjon med medlemmene våre. Bare klikk på linken; https://www.facebook.com/group...  eller skriv "OSI Badminton" i søkefeltet på Facebook og be om å få være med.


For å bli medlem av klubben, klikk bare på "BLI MEDLEM"-seksjonen og fyll inn infoen du blir bedt om. Senere vil du motta en e-post med faktura, som en av oss i styret vil sende ut etter at søknaden din om medlemskap har blitt godkjent. Betaler du ikke innen fristen vil du motta en betalingspåminnelse på mail. Vi tillater kun én prøvetrening før vi ber om bevis på innsendt medlemskapsforespørsel. OSI badminton er først og fremst en klubb for studenter, men vi godtar selvfølgelig også ikke-studenter. 

 

Hvis du lurer på hva slags avgifter du må betale og hva de går til, så får du en liten oversikt her: 

 

For studenter:
OSI sentral: 120 kr (per semester)
OSI Badminton: 390 kr (per semester)
SIO Athletica medlemskap: 175-199 kr (per måned), avhenger av medlemskapet du velger (for å få tilgang til flebrukshallene. Inkluderer tilgang til alle SIO sine treningssentre).

 

For ikke-studenter:
OSI sentral: 200 kr (per semester)
OSI Badminton: 550 kr (per semester)
SIO Athletica medlemskap: 510-560 kr (per måned), avhenger av medlemskapet du velger.


Litt ekstra info: Når det gjelder å kjøp av fjærballer så selger klubben vår billige og bra kogger med fjær. Du kan gjøre dette ved å snakke med noen i styret. Styret vil utlevere fjær til deg med en gang de ser at betalingen er utført. Du betale ved å bruke Vipps, så til de av dere som ikke har appen, anbefaler vi at dere laster ned den. Du skriver bare OSI i søkeområdet og klikker på OSI badminton-alternativet. Skriv ”fjærballer” i tekstområdet. 

Vi selger følgende fjærballer:

MS100: 165 kr

RSL (Classic): 215 kr


Det er 12 fjær i hvert kogger. Hvis du ikke har mulighet til å betale med Vipps, kan du betale penger til et av styremedlemmene; vil betale via Vipps for deg. Bare husk; Du vil ikke kunne motta koggeret med fjær før de ser bevis på betalingen.


Hvis noen av dere har flere spørsmål, vennligst ta kontakt med oss gjennom epost (trykk på "KONTAKT OSS"-seksjonen) eller still spørsmål på vår Facebook-gruppe . Vi vil svare dere så raskt som mulig.