Styret i OSI Badminton består av 6 ulønnede representater som jobber for å skape de beste forholdene for klubbens medlemmer. For å kontakte styret, send e-post til: osibad@gmail.com

Styret i OSI Badminton består av:

Leder: Kenneth Sanglay

Nestleder: Magnus Knapperholen

Økonom: Helene Lina Ye

Sportslig leder: Sondre Sefland

Medlemsansvarlig: Magnus Knapperholen

PR-ansvarlig: Anita Bui

Turneringsansvarlig: Halldór Reynisson

Sekretær: Sander Ingvaldsen