Retningslinjer:

Som medlem ved OSI Badminton, forventes det at du:

    ● har nulltolleranse til bruk av doping og rusmidler. Oversikt over rusmidler og kontakt finner du ved Antidoping Norge

    ● har nulltolleranse til vold, trusler, diskriminering, seksuell trakasering og overgrep. Du kan varsle OSI Sentral om noe slikt skulle skje, anonym eller ikke, hvor styret sammen med hovedstyret skal få løst det. Trykk her for å få frem varselskjema.

    ● betaler avgifter innen frister

    ● møter tidsnok til alle treninger og kamper med mindre du har en gyldig grunn til fravær

    ● gir beskjed så fort som mulig om noe uforutsett dukker opp (eks. skade) til lagleder, trener, medspillere eller aktuell kontaktpunkt

    ● viser respekt og omsorg for medspillere og trenere  


Koronaregler:

Vi følger nøye med retningslinjer som presenteres SiO/OSI Sentral og Norges Badminton Forbund (NBF) og vil gjøre foreta endringer basert på dette for å skape et sikkert treningsmiljø. 

Vi vil dele opp treningen i ulike spillergrupper der det er aktuelt. En treningsgruppe vil bestå av maks 30 spillere, inkludert ansvarlig for en treningsgruppe. Inndeling og maksgrense for hver treningsgruppe er for å begrense kontakt mellom spillere. Vi kan revurdere størrelser og antall treningsgrupper for hver treningsøkt basert på treningsarenaens kapasitet og planer for økten. 


For å forhindre smittespredning, forventes at du som medlem:

    ● om du er syk eller har symptomer for korona, så holder du deg hjemme

    ● registrerer deg for de treningene du skal delta på. Mer info om deltakelse på trening.

    ● vasker hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit

    ● unngår å ta deg til ansiktet

    ● forsøker å holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening, samt tilstrebe under doublespill.

    ● forsøker å ha minst mulig kontakt med andre medspillere/spillergrupper. Om du er delt inn i en spillergruppe, må du forsøke å kun spille med andre spillere i samme treningsgruppe om mulig

    ● rydder utstyr som man har tatt frem (nett, stolper) om aktuelt. Dette er for å forhindre unødvendig kontakt av utstyr som andre har vært i kontakt med

    ● varsler styret om man er påvist korona. Kan ta kontakt på osibad@gmail.com eller via Spond.


Klubben har også ansvar for å opprettholde smittevern. Klubben har smittevernansvarlige som skal passe på at følgende smittevernregler blir fulgt:

    ● forsøker å holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening, samt tilstrebes under doublespill

    ● forsøker å ha minst mulig kontakt med andre medspillere/spillergrupper. Om du er delt inn i en spillergruppe, må du forsøke å kun spille med andre spillere i samme treningsgruppe om mulig

    ● sørge for at alle i spillergruppene må ha forlatt treningsarenaen før neste gruppe kommer inn (enten om det er andre grupper som trener etter hverandre eller annen OSI-gruppe som skal trene). Dette er for å unngå at spillere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.

    ● rengjøring av fellesutstyr

    ● i tilfelle utbrudd, melde ifra til OSI Sentral, Truls eller Marte, så fort som mulig.